select some words and also click "Explain" button. Then type your knowledge, add image or YouTube video clip till "Good-o-meter" reflects "Cool" or "Awesome!". Publish her explanation with "Explain" button. Obtain karma points!


You are watching: Vi sitter i ventrilo och spelar dota lyrics english

*
inquiry & answers explanations

Don"t understand the definition of the song? highlight lyrics and request an explanation. click on highlighted lyrics to explain.


See more: How To Add Hydraulic Fluid To A Floor Jack : What You Need To Know

Rulti, Rulti, amen vafan.Amen föare fan killar, var äare ni nånstans?Varföare kom ni inte och hjälpte mig?Jag va helt själv mot 3 hous ju.Men lol, hur fan skulle det gå till?Du springer pan 1000 gånger snabbare än oss,Vi har inte en chans att komma dit innan du äare död, fatta nu.Men ni fåare ju hänga med lite.Ni såg ju hur jag sprang på nayts ju.Men hallå, vi kan inte titta på dig hela tiden.Snacka med oss ns vent istället.Jaja, guys jag blinka ju på kartanÄh, skit samma, det gåare ju pan inte o spela med det häare lagget.Äh guys kom igen nu föare fan, sluta whina.Vi drar hem nu och så helar och sen så pushar through mitt okej?Jag har min Rulti redoJa min kuk äare ute också.Åh, palla detta.(Vi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet by means of leker)Jonas, det äare mat nu.Avisst, jag kommer.Jag ska bara spela klart matchen.Det äare det enda ni göare på dagarna,Ni sitter vid det däare Ventrilo och spelar dota.ÅH hahahahaha.Vi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet vi lekerVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet by means of sleeparVi sitter häare ns venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet by means of lekerVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet by means of sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet through lekerVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet using sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet vi lekerVi sitter häare ns venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet by means of sleeparVi sitter häare ns venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet vi lekerVi sitter häare ns venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet by means of sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet by means of lekerVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet by means of sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet through lekerVi sitter häare ns venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet through sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet vi lekerVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet using sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet vi lekerVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet vi sleeparVi sitter häare i venten och spelar lite dotaÅ pushar på å smeker,Med motståndet vi lekerVi sitter häare ns venten och spelar lite dotaÅ springer runt å creepar,Och motståndet through sleepar